image1k

målsättning & inriktning

Vi arbetar med inspiration av Reggio Emilias förhållningssätt och barnsyn. Det  innebär att vi bemöter barnen på ett sätt som ger var och en möjlighet att utvecklas utifrån sin förmåga och sina egna förutsättningar. Vi stimulerar barnen att själva vilja upptäcka och utforska med alla sina sinnen.

Våra fyra hörnstenar 
GLÄDJE, FANTASI, EMPATI, TRYGGHET