image1k

Solen är en av våra avdelningar med barn mellan 1-5år.
Här är det 14 inskrivna barn och tre pedagoger.
Under vårterminen är vårt övergripande tema språk och kommunikation, vilket genomsyrar det mest av vårt arbete. Vi har även fyra områden som vi jobbar med under våren.
Kroppen
Natur
Språk och kultur
Teknik