image1k

Regnbågen är en av avdelningarna på Vårö förskola, vår barngrupp består av barn mellan 1-5 år. Vi har för närvarande 18  inskrivna barn. Vi delar in våra grupper åldersvis 1-3 och 4-5.